top of page

"21. századi technológiákkal és élménypedagógiával
a diákok tanulási motivációjáért"

 

"Let's get motivated by using 21st century technics
to make teaching and learning an experience"


Erasmus+ KA1

Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

A projekt időtartama:

2019. június 15-től 2020. június 14-ig

 

Iskolánk ebben a tanévben is támogatást nyert a köznevelési intézmények munkatársainak mobilitására benyújtott pályázaton. 

A pályázatot író team tagjai, Dobó Katalin, Boda Mária, Nemes Éva és Csolák Veronika olyan projektet raktak össze, mely módszertani megújulás révén szolgálja iskolánk fejlesztését.

Az Erasmus + program alapelvei a minőség, az innováció erősítése, a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése. Ennek szellemében fogalmaztuk meg a pályázatunk tartalmát is. 

Projektünk célkitűzése, hogy a tanulók modern szemléletű oktatásban részesülhessenek. Célunk széles látókörű, logikusan gondolkodó, rendszerszemléletű európai polgárok nevelése; valamint az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése, a korszerű módszertani oktatási anyagok, gamifikáció, IKT-eszközök, médiatartalmak és módszerek megismerése és használata. 

Ezt négy miniprojektre tagolva állítottuk össze: 

  • élménypedagógia

  • küzdelem a korai iskolaelhagyás ellen

  • info-kommunikációs kihívások

  • kultúra-civilizáció

 

A pályázat keretében 16 kollégánk vehetett részt külföldi továbbképzésen.

A kollégák nyári egy-két hetes CLIL, metodikai, nyelvi illetve IKT-kurzusokon vettek részt. A  résztvevők a kurzuson tanult módszereken túl megismerhették más országok oktatási rendszerét, kultúráját, hagyományait, értékeit.  A 2019/2020-as tanévben disszeminációk, különböző programok során terjesztetik a tanultakat.

MOBILITÁSOK

A 16 kolléga beszámolója itt tekinthető meg.

Binder Zsuzsanna - Franciaország, Montreuil Bellay

Boda Mária - Egyesült Királyság, Scarborough

Csolák Veronika - Görögország, Korfu

Diószeghy Rita - Olaszország, Firenze

Dobó Katalin - Észak-Írország, Belfast

Duhonyi Anita - Finnország, Joensuu

Gál Zoltán - Izland, Reykjavik

Hász Zsófia - Spanyolország, Barcelona

Horváth Edit - Írország, Dublin

Incze Katalin - Olaszország, Otranto

Ivánszky Ágota - Németország, Regensburg

Molnár Rita - Olaszország, Otranto

Nemes Éva - Észak-Írország, Belfast

Rak Ildikó - Franciaország, Vichy

Sajgó Emese - Franciaország, Biarritz

Weixelbaum Laura​ - Svédország, Stockholm

A térképen

A térkép forrása: www.terkepek.net

Az aktív képet a továbbképzésen tanult Thinglink programmal készítette: Horváth Edit

DISSZEMINÁCIÓ

A kompetenciák és a módszertani ismeretek fejlődésének területén reméljük a projekt egyéni, közvetlen hatásait, de a tanulókat érintően a tanuláshoz fűződő motivációjuk megerősödésére is számítunk, amennyiben a mobilitásban résztvevők a megszerzett ismereteiket a napi munkájukba is beépítik.

 

A tanév során megosztottuk az új ismereteinket a nevelőtestülettel, a diákokkal illetve a külső kapcsolatainkkal. Erre több alkalmat is felhasználtunk: Kutatók Éjszakája, Erasmus nap(ok), bemutató órák és műhelymunkák. Ezekre havi rendszerességgel került sor.

Szeretnénk a bázisintézményi pozíciónkat felhasználva minél szélesebb körben továbbadni tapasztalatainkat a jövőben is.

 

Arra buzdítottunk minden kollégát, hogy ragadják meg ezeket a lehetőségeket és kapcsolódjanak be a projektünk disszeminációs tevékenységébe. Hiszen akkor tudnak megvalósulni a célkitűzéseink, ha tovább tudjuk adni az ismereteinket.

 

A programok közül néhány:

Kutatók éjszakája - 2019. szeptember

Iskolánk hagyományosan részt vesz a Kutatók éjszakája programsorozatban.

Regisztrációhoz kötött programjainkon kívül az Erasmus teremben e program résztvevő által ősszeíállított kvíz kérdéssorait tölthették ki az érdeklődők.

ErasmusNap - 2019. október 10.

A fenti linken részletesen megtalálható programsorozatunk.

Őszi Pedagógiai Napok - 2019. november 05.

Az országos rendezvényéhez csatlakozva a kollégák bemutató órákat, foglakozásokat tartottak belső és külsős érdeklődőknek. (Binder Zsuzsanna, Boda Mária, Hász Zsófia) 

Erasmus+ tájékoztató Nap - 2019. november 07.

A Váci Tankerületi Központ és a Tempus Közalapítvány által szervezett rendezvényen Boda Mária mutatta be iskolánk Erasmus+ pályázatait, A résztvevők megtekinthették a rendezvényen újra felállított kilállítást is, melyet Horváth Edit az ErasmusNapra állított össze a 2019-es mobilitásokról.


2019. december

Nagy érdeklődés kísérte Gál Zoltán Izlandról szóló előadását, valamint Csolák Veronika robotika foglalkozását.

2020. január

A diákok számára rendeztünk az iskolánk Erasmus+ pályázataival, az EU-val, illetve tagországaival kapcsolatos vetélkedőt.

 

2020. február 13.

Szakmai találkozóra került sor, melyet az újlatin nyelvi munkaközösség munkatársai az intézményi Tehetségpont Program keretében szerveztek.A találkozó témája a 2019-es ERASMUS+ pályázatban részvevő kollégák disszeminációja volt: Módszertani megújulás Biarritzban  (Sajgó Emese),  A videó felhasználása a nyelvtanításban (Rak Ildikó),  Gamification (Binder Zsuzsanna).

Konferencia2020febr.jpg
20191211_GálZ.jpg
20191211_CsolákV.jpgFebruár 24-én Boda Mária Törökbálinton tartott képekkel illusztrált kiselőadást az iskolánkban épp folyamatban lévő vagy már lezajlott Erasmus+ projektekről.

A hallgatóság különböző tankerületeknél dolgozó munkatársak voltak. 

IMG_8898.JPG

 

A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

magyar.jpg

 

Projektünk során 16 mobilitás valósult meg 16 kolléga (15 pedagógus és az iskola pszichológusa) részvételével.

Pályázatunk elsődleges célja mind a diákok, mind az őket tanító kollégák motiválása. Ha színesebb órákat tartunk, feltöltődve, új módszerekkel felfegyverkezve, akkor diákjainknak is élvezetesebb foglalkozásokat tudunk tartani.

A mobilitásokban résztvevők nagy számára való tekintettel a könnyebb átláthatóság miatt négy mini projektet alakítottunk ki, négy különböző területre fókuszálva: IKT eszközök, tudományok, kultúra és motiváció köré gyűlt négy-négy kolléga. Arra is ügyeltünk, hogy a tanított tárgyak se szerepeljenek duplán, hogy minél többfajta területről tudjunk jó gyakorlatokat begyűjteni. Miután csoportjaikban kidolgozták az elérendő célokat, egyenként különböző kompetenciák fejlesztésére koncentráló tanfolyamokat választottak, az átfedéseket kizárva. Ily módon 10 különböző országba jutottunk el Angliától Finnországon keresztül Görögországig, ahol 5-14 napos kurzusokon vettünk részt. Legfőbb célunk a tanári ismeretek bővítésén keresztül a diákok kompetenciáinak fejlesztése, az uniós értékek iránti érzékenyítés, a motiváció növelése és az IKT-kompetenciák fejlesztése volt a tanulókban és projektszkeptikus kollégákban egyaránt. A mérések szerint ez sikerült. (Nem mellékes, hogy a mérésekre felhasznált tesztek készítését az egyik kolléga a kurzusán tanulta.) A vezetőség óralátogatásai és a sikeres tanári minősítési eljárások alkalmával tapasztalható az új módszerek tananyagba való beépítése.

A diákok fejlődése a legfőbb bizonyítéka a projekt hatásosságának. A projekt során megszerzett új tanári ismeretek, a fejlődő tanári kompetenciák hatására a diákkompetenciák is fejlődnek, ezáltal az oktatási folyamat hozzáadott-értéke nőtt. A diákok tapasztalhatják tanáraik nyitott gondolkodását, gyarapodó metodikai ismereteik alkalmazását a tanórákon: az érdekes módszerek, a személyesen elmondott és az iskolai honlapon közzétett élménybeszámolók, a lelkesedés, a tanuláshoz való pozitív hozzáállást, a motivációt erősíti a diákokban.

A tanév során több diák sikeres eredményekkel vett részt a különböző nyelvi versenyeken, OKTV-n. A továbbképzéseken részt vevő kollégák példaként járnak elől számukra az egész életen át tartó tanulás, önképzés illusztrálásában, ezzel megcélozva az iskolát elhagyó tanulók számának csökkenését. A tananyagba beépített új módszerek, információk a diákokat a nyelvvizsgán és az érettségin sikeresebb eredmények elérésében segítette. A létrejött diákcserék, levelezések pedig lehetőséget nyújtanak számukra az idegen nyelv gyakorlására, más nemzetbeli társaik értékeinek, életmódjának megismerésére, szociális készségük fejlődésére.

angol.jpg

SUMMARY OF THE PROJECT

During our project 16 mobilities have been realized with 16 participants (15 teachers and the school psychologist).

The primary goal of the project is the motivation of our students and colleagues. If we offer better classes with new methods, if the teachers are ‘armed’ with modern techniques, our students can take part in more enjoyable lessons.

Considering the numerous part-takers and for better transparency we developed four mini-projects focusing on four different fields: ICT solutions, science, culture and motivation, with four colleagues working on each. We put an emphasis on the different subjects taught in our school (not to have several teachers in the project teaching the same subject), as we wanted to gain good practices from as many different fields as possible. After each group had set out their target, they chose courses concentrating on distinct competencies to develop, to exclude overlap. This way we got the chance to travel to countries like England, Finland or Greece (just to mention some), where we took part in 5-14-day-long courses.

Our main aim besides expansion of students’ competencies through the development of teacher’s methodological thesaurus was sensitization towards EU values, enhancing motivation, improving ICT competencies of students and project-sceptical colleagues. According to measurement, we were successful. (Tests used here were acquired on an Erasmus course as well.) During management and qualification visits of classes it is obvious that new methodology is implemented in everyday teaching practice.

The efficiency of the project is best confirmed by the development of the students. Knowledge gained by the teachers through the project, improving teacher competencies faster the progression of student competencies, thus added value of educational process is growing. Students can experience the open-mindedness of their teachers, their thriving methods in the class. The interesting methods, the stories told by them personally, the travelogues on school websites, their enthusiasm all strengthen the positive attitude towards learning and motivation of students.

During the school year many students have taken part in language competitions successfully. Teachers who take part in courses like the ones in this project set an example in life-long-learning, illustrate self-instruction aiming to reduce the number of early school-leavers. New methodology planted in our curriculum has assisted students to obtain better results at language exams and matura examination.

bottom of page